Follow us on

At SoundWave we believe that frequencies are the source of life. The loudspeaker systems we create present music fans with the purest form of sound that any recorded or live music has to offer. Human voice too!


Come check it out for yourself.

Ние в Саундуейв вярваме, че звуковите вълни са източник на живот. Озвучителните тела и системи, които създаваме, предават записания или жив звук към слушателите в най-чистата му форма. Човешкият глас също!


Елате и се уверете сами.